U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Home
 

Welkom op de website van Varkenshouderij Beulink. Varkenshouderij Beulink is een jong en dynamisch bedrijf dat in een korte tijd is gegroeid tot een middelgrote onderneming met verschillende assortimenten aan producten en diensten. Met een goede kwaliteit aan producten en goed uitgeruste transport en agrarisch machinepark.

NIEUWS

WIJ MAKEN MEST OP MAAT!!
Vanaf december 2014 gaat Varkenshouderij Beulink mest scheiden met een Westfalia Slootsmitsscheider. We kunnen de mest scheiden tot  80% gescheiden product. Een super product voor u als akkerbouwer!! De machine kan 35 m3 in het uur verwerken. 
 
De mestscheider is geschikt om een dikke en dunne mestfractie te produceren.
Door het hoge scheidingsrendement voor fosfaat ontstaan twee mestsoorten met sterk verschillende stikstof-fosfaatverhoudingen. Dit is gunstig voor de bemesting. Hoe verder de verhoudingen uit elkaar liggen hoe meer mogelijkheden er namelijk zijn om op maat te bemesten.
Het rendement van varkensmest scheiden is 80% van de fosfaat. Wij zijn dus in staat om varkensmest te maken met de gehaltes NPK515.
Het scheidingsrendement van fosfaat is hoog, bij digestaat (vergiste mest) komt 77% in de dikke fractie en bij rundveemest 67%. Dit is aanmerkelijk hoger dan het scheidingrendement van een schroefpersfilter, waar in eerder onderzoek resp. 38% en 26% is gemeten. Bij scheiden van rundveemest komt 34% van de massa in de dikke fractie en dat is gunstig wanneer een bedrijf met mestscheiding opslagruimte wil creëren voor drijfmest. Bij afvoer van fosfaat wordt hierdoor bij rundveemest 49% op het afvoervolume bespaard en bij digestaat zelfs 71%.
 
De decanter bestaat uit een snel draaiende trommel met daarin een wormschroef. Dunne mest komt in de snel draaiende trommel. Door de centrifugaal krachten worden de vaste delen naar buiten geslingerd. Een schroef transporteert de vaste delen vervolgens naar het taps toelopende einde van de trommel. Hier worden de vaste delen verder ontwaterd. Aan het eind van de trommel komt er dan droge koek uit. De in de test gebruikte decanter had een geringe trommeldiameter. Het was moeilijk om hiermee rundveemest te scheiden. De decanter kwam mogelijk daardoor niet verder dan een drogestofgehalte van 17% in de dikke fractie, waar voor een goede bewaring meer dan 20% gewenst is. De verwachting is dat een decanter met een grotere trommeldiameter betere resultaten geeft.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Varkenshouderij Beulink B.V. bereikbaar op nummer 0599 587339.